август 3, 2018

Необходими документи

  • Копие от акта за раждане на детето.
  • Mедицински документи.
  • Здравна карта с нанесени имунизации.
  • Фекална проба за паразити (важи 1 месец).
  • Дезинтерия и салмонела – микробиологична проба.
  • Бележка от личния лекар за контакт със заразно болни (при постъпване и при отсъствия за повече от 5 дни).
  • Молба по образец/Договор.
  • Лична информация за детето с ЕГН.
  • Адресна регистрация/информация за контакти на родителя.