август 3, 2018

Спорт

Грижата за здравето на нашите деца е най-важна за нас. Ето защо от най-ранна възраст ние развиваме тяхната физическа култура и спортни умения.

Спортът и развитието на децата

Редовното спортуване  укрепва опорно-двигателния апарат, подобрява силата и бързината, координацията. Физически активните деца по-рядко страдат от проблеми със здравето и теглото.

Спортните игри стимулират емоционалното развитие. Радостта от победата окрилява децата и те се чувстват по-уверени в себе си. Ако не спечелят в някое състезание, децата са разочаровани, но с помощта на педагога тази емоция се овладява и децата се научават да приемат загубата по-добре, да не се обезкуражават, а да се овладеят и амбицират. Децата укрепват и своята психика, преодолявайки различни физически и емоционални препятствия.

Спортът учи на лидерство, работа в екип и спазване на правила. Създава дисциплина и самоконтрол.