август 2, 2018

Приеми и такси

  • Таксите са в български лева.
  • Таксите са с включена храна (4 пъти дневно, съобразена с възрастовите особености на всяка група).
  • Таксата включва обучението по авторска програма, съобразена с изискванията на МОН.
  • Таксата включва обучението по английски език (20 учебни часа седмично) по програма на CAMBRIDGE UNIVERSITY „HIPPO AND FRIENDS“
  • Отстъпки за второ дете – 5%, за всяко следващо – 10%
  • При записване на дете в English Kindergarten ARLEKINO родителят подписва договор.
  • Договорите се преподписват до 30 април на текущата година.
  • Встъпителната такса се внася еднократно при прием на детето в детската градина. Не се внася всяка следваща година.
  • Встъпителната такса се използа за учебници и консумативи , обогатяване на материалната база ,необходими за пълният курс на обучение на детето.
  • Таксата НЕ включва обучение по йога , танци , футбол