август 2, 2018

Приеми и такси

 • Таксите са в български лева.
 • Таксите са с включена храна (4 пъти дневно, съобразена с възрастовите особености на всяка група).
 • Таксата включва обучението по авторска програма, съобразена с изискванията на МОН.
 • Таксата включва обучението по английски език (20 учебни часа седмично) по програма на CAMBRIDGE UNIVERSITY „HIPPO AND FRIENDS“
 • Отстъпки за второ дете – 5%, за всяко следващо – 10%
 • При записване на дете в English Kindergarten ARLEKINO родителят подписва договор.
 • Таксите за Book 2 (ПГ5, ПГ6) са намалени с еквивалента на ЕРС за СО на дете за съответната финансова година.
 • Договорите се преподписват до 30 април на текущата година.
 • Встъпителната такса се внася еднократно при прием на детето в детската градина. Не се внася всяка следваща година.
 • Встъпителната такса се използа за учебници и консумативи, обогатяване на материалната база, необходими за пълния курс на обучение на детето.
 • Таксата НЕ включва обучение по йога, танци, футбол

Такса за транспорт

Услугата транспорт се предлага от месец септември до месец юни включително.

СПРАВКА за извършените разходи за дейностите по възпитание и обучение на децата и учениците в ЧДГ Арлекино ООД през 2018 г може да изтеглите от ТУК