октомври 8, 2019

Обявление

за набиране на предложения с предмет:
„Доставка на продукти по Схема „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ за период от три учебни години 2019/2020 г., 2020/2021 г. и 2021/2022 г.“

Изтеглете целия файл във формат PDF оттук