юни 20, 2018

Учебни програми

  • Англоезична учебна среда, съобразена с българските и британски иновативни методи на преподаване.
  • Програмна система HIPPO AND FRIENDS – CAMBRIDGE UNIVERSITY; Еnglish is fun.
  • Интерактивно обучение.
  • Авторски програми, одобрени от МОН, съобразени с индивидуалния темп на развитие на децата и групата.
  • Програми на английски език, разработени съвместно с Музейко.
  • Арт-ателиета и занаяти.
  • Йога, танци , футбол – методика, разработена за най-ранна детска възраст.
  • Музика и ритъм терапия.
  • Лятна занималня.
  • Електронен дневник.
  • Ежеседмичен рапорт за изучения материал, в индивидуална за всяко дете класьор-папка.
  • Консултации с логопед и психолог.
  • Здравен кабинет.

 

Частна детска градина „Арлекино” работи по одобрени от МОН учебни програми.
Учебно-възпитателната работа се извършва по програмна система „Приятели”. Програмата е градивна и децата започват да се обучават от яслена група до 7-годишна възраст.

– Български език
– Математика
– Природен свят
– Социален свят
– Музика
– Изобразително изкуство
– Физическо възпитание
– Игрова култура и пресъздаване
– Конструктивни дейности и бит

От 3-годишна възраст  децата разполагат с индивидуални учебни тетрадки.
Опитът на нашите педагози прави учебните ни занятия изпъстрени с игри и веселие, така че нашите възпитаници да се обучават чрез игрови метод.

Петък е ден на ателиета и занаяти.
Всеки петък нашите малчугани се докосват до изкуството, професиите на възрастните и различините занаяти:

– грънчарство – изработване на бижута,
– готварство – изработване на сладкиши и сандвичи,
– аранжиране и модернизиране на маса, декорации на чинии, вази и др.

Това прави петъка очакван с нетърпение от нашите възпитаници. Той е такъв и за нашите родители. Тогава родителят получава рапортната тетрадка на своето дете, в която са всички изработени от детето „шедьоври”.

По английски език децата се обучават по програмната система Hippo and friends.
Програмата е разработена в три нива:

– Starter
– Book 1
– Book 2
– Preschool

Обучението по английски език е 4 учебни часа на ден и се извършва под формата на игра.
Разполагаме с богата гама от дидактични игри, които правят нашите уроци по-увлекателни за децата. В уроците по английски език учителят е кукловод на Hippo. Децата с нетърпение и интерес очакват “Story Time” – времето, през което ще чуят поредната смешна история, което успешно води до усвояване на разговорен език у децата, не само речников.