август 3, 2018

Ателиета и занаяти

Петък е нашият ден на ателиета и занаяти.

Любознателните малчугани се докосват до изкуството, професиите на възрастните и различните занаяти:

– грънчарство – изработване на бижута
– готварство – изработване на сладкиши и сандвичи
– аранжиране и модернизиране на маса, декорации на чинии, вази и др.

Това прави петъка очакван с нетърпение от нашите възпитаници. Той е такъв и за нашите родители. Тогава родителят получава рапортна тетрадка на своето дете, в която са всички изработени от детето „шедьоври”.

Опитът на нашите педагози допринася занятията да са богати на игри и веселие. Нашите възпитаници се обучават чрез игрови метод. В играта се удовлетворява потребността на детето от утвърждаване и реализация. Играта е свидетелство за творчество. За детето от предучилищна възраст играта е естественото пространство за изява. Чрез нея то опознава и проумява света, в който живее.

В часовете по ателиета и занаяти се стремим всяко дете само да изгражда свои креативни проекти. Работим върху моториката, въображението и фантазията на детето, които са много важни за интелектуалното му развитие.